Få mer ut av folka, prosjektene og pengene

Vi er to partnere som operer som «task force» på vegne av eiere og ledelsen for å sikre gjennomføringskraft i realiseringen av strategier og problemløsning. Store oppgaver kan ikke alltid løses av et tomannsteam. Derfor blir en del av jobben ofte å mobilisere, veilede og følge opp andre «task force» i kundens organisasjon eller med andre samarbeidspartnere.

En annen rolle vi ofte har er rollen som nøytral tredjepart mellom parter i et strategisk samarbeid der vi driver frem effektivt samarbeid med de prestasjonene som skal til for å nå felles mål.

Ikke alle samarbeid får en effektiv start. Derfor brukes vi også ofte til å løse opp i floker som har satt seg og igjen skape og vedlikeholde et effektivt samarbeid.

Hvem er vi

På noen punkter er Erik og Lars våre rake motsetninger, men sammen er vi dynamitt. Med til sammen 50 års tverrfaglig spisskompetanse dekker vi eier-, virksomhets- prosjekt- og ledelsesperspektivet og har inngående kunnskap om forskjellige verdikjeder.

Vi bestemte oss derfor for å jobbe med det vi vi er gode på og brenner for; å bidra til at folk som tenker selv øker sin innovasjons- og gjennomføringskraft for å gripe dagens muligheter, løse utfordringer og samtidig evner å investere i virksomhetens fremtid.

Hvem jobber vi med

Vi jobber med små og store virksomheter hos private og offentlige kunder. Deriblant eiere, investorer, kunder, og leverandører, konsernledelse, ledergrupper, ledelse og prosjektledelse.

Hvordan komme i gang med erik&lars

Vi starter ofte samarbeidet som sparringspartnere for ledere som har store ambisjoner for fremtiden eller problemer som må løses raskt.

Som del av denne sparringen utvikler vi raskt en en realiserbar strategi. Deretter lager vi en gjennomføringsplan og mobiliserer en «task force» som er i stand til å effektivt realisere strategien.

Eksempler på hva våre «task force» gjør

  1. Definere og utvikle og realisere strategier og prosjekter som øker verdiskaping og reduserer suboptimalisering i verdikjeden
  2. Vinne og effektivt gjennomføre strategiske prosjekter
  3. Utvikle virksomheter og hjelpe eiere/ledere med å sikre riktige rammebetingelser for verdiskaping og ta ut potensialet i organisasjonen
  4. Lykkes med digital transformasjon, både i et virksomhetsperspektiv med interne forretningsprosesser og i et tjeneste/produktperspektiv sammen med kunder og leverandører
  5. Utvikle en effektiv virksomhets- og teamkultur med tillit som evner å løse oppgaven den er satt til
  6. Bruke målemetoder for å fremme tillit og samhandling for å øke gjennomføringsevne for alle
  7. Løse floker. Dette kan være alt fra å løse en konflikt slik at ingen mister ansikt og partene går sammen om å løse problemet, eller en større «project turnaround». Det vil si å snu den negative trenden i et prosjekt.
  8. Mentor/lederutvikling for eiere, ledere og sentrale medarbeidere
  9. erik&lars rivstart: Vi kan inspirere for nytenkning og handling. Alt fra en times foredrag til én dags workshop – gjerne som en integrert del av et større opplegg
  10. Kjøpe, selge, utvikle og restrukturere selskap og organisasjoner for å ta ut deres fulle potensial

La oss ta en sparring om hvordan vi kan hjelpe deg. Det kommer nemlig alltid an på… Ingen case er lik. Vi driver ikke synsecoaching og forsøker ikke å tre standardløsninger ned over hodet på folk. Verden er i stadig endring, folk, organisasjoner og prosjekter er forskjellige og trenger derfor tilpassede løsninger og tilnærminger.