La oss komme i gang

Lars Kristian Hunn
Ring +47 90 10 47 74
lars@erikoglars.no
Erik Aursnes Dammen
Ring +47 48 229 777
erik@erikoglars.no

Vi er et team med en unik kombinasjon av erfaring, både når det gjelder bredde og dybde, samt personlige egenskaper.

 • Begge har har arbeidet med offentlig og privat sektor i til sammen over 50 år
  • En har jobbet som leder fra innsiden
  • En har jobbet som management konsulent
 • Begge har lang erfaring med å løse komplekse og unike problemer og drive innovasjon
 • Begge har erfaring fra å jobbe på politisk-strategisk nivå
 • Begge har tung kompetanse innenfor prosjekt- og virksomhetsledelse
 • Begge har hele tiden jobbet både med å utvikle og innovere på fag og gjøre i praksis
 • Begge har jobbet både med det harde og det myke
 • Begge har erfaring fra å bygge system, organisasjon og utvikle folk
 • Begge er genuint interessert i å hjelpe andre og få andre til å lykkes

Trykk her for å lese mer om Lars Kristian

Trykk her for å lese mer om Erik