Hva brenner vi for? – vår misjon

Vi brenner for at samfunnet skal få mer ut av prosjektet, penga og folka. 

Og tallene viser at potensialet er stort og at vi sammen har en jobb å gjøre. Norge er nå på 22. plass på den globale innovasjonsindeksen!

Vi mener at dagens tankesett må endres slik at folk tør å sette ambisjoner som betyr noe og får lov til å investere i både nåtid og fremtiden. 

Det holder ikke bare med ønsker, prat og håp, vi må også ha reell innovasjons- og gjennomføringskraft. Det vi brenner for er at Norge beholder og utvikler lønnsomme og fremtidsrettede bedrifter og en effektiv offentlig sektor som med sin bestillermakt legger til rette for riktig endring for fremtiden.

Vi bestemte oss derfor for å jobbe med det vi vi er gode på og brenner for; å bidra til at folk som ønsker å tenke selv øker sin innovasjons- og gjennomføringskraft for å løse dagens utfordringer og samtidig evner å investere i virksomhetens fremtid.

koble bærekraft, innovasjon og kulturutvikling

Skal vi lykkes med kulturutvikling så må systemet være egnet, folk må forstå og evne å jobbe i henhold til systemet og tro på at det er sant og mulig.

Vi har valgt å jobbe som erik&lars fordi som team har vi en unik sammensetning av erfaring og personlige egenskaper akkurat forskjellig nok og lik nok til å skape reell synergi. 

Det vil si at vi sammen klarer å koble bærekraft, innovasjon og kulturutvikling på en praktisk og ekte måte – hver gang.

Vi vet at dette er tre ganske mishandlede begrep, men det er likevel det som skal til og derfor er det det vi driver med. Hvorfor er de så mishandlede,… jo fordi det er veldig vanskelig å gjøre i praksis, men lett å si. 

Jobbe sammen gir innovasjonskraft

Nøkkelen ligger i å ha engasjement, pågangsmot, innsikter, kunnskap og erfaring til å forstå og ta tak i det som skal til for å lykkes om det er knyttet til det strukturelle eller folka. 

Sammen dekker vi eier-, virksomhets- prosjekt- og ledelsesperspektivet og har en inngående kunnskap om forskjellige verdikjeder.

Når vi jobber sammen vil du oppleve styrken av vår forskjellighet, der Erik kan hjelpe deg med å begeistre, kommunisere og skape engasjement og forståelse for problemet som må løses i organisasjonen og der Lars Kristian som personlig mentor for sentrale ledere og medarbeidere vil gi disse strategisk/politisk gjennomslagskraft og mot og evne til å faktisk gjennomføre og stå løpet ut.

Hvilken tilnærming bruker vi

Vi jobber på tvers av verdikjeder og må hele tiden lære oss å forstå nye perspektiver og trender for å jobbe effektivt. Vi bidrar med å dele våre erfaringer, refleksjoner og innsikter gjennom foredrag, i FoU prosjekter, i vårt nettverk  og ikke minst når vi omsetter vår tankeledelse i praksis sammen med våre kunder. 

Hvordan kan vi hjelpe deg?  Da må vi nesten ta en prat, og det koster ikke noe.. Det kommer nemlig alltid an på.. Ingen case er like. Vi driver ikke synsecoaching og forsøker ikke å tre standardløsninger ned over hodet på folk. Verden er i stadig endring, folk, organisasjoner og prosjekter er forskjellige og trenger derfor tilpassede løsninger og tilnærminger.  

Det ligger derfor innovasjon i alt vi gjør. Det vil du merke. Neste gang vil vi gjøre ting på en enda bedre måte. Vi snur aldri bunken, vi greier faktisk ikke det!  Vi jobber kunnskapsbasert og kontekstspesifikt. Det vil si at vi alltid starter med å kartlegge fakta, og skape grundig forståelse der vi ser kritiske sammenhenger på en ny måte. Dette kan vi gjøre ekstremt raskt pga vår kunnskap om mennesker, virksomheter, prosjekter, erfaring og teft.  

«Ønsker du hjelp til å definere generelle arbeidsprosesser, transaksjonsorientert arbeidsdeling og gjennom uforpliktende, men flotte strategier å fremstå troverdig, kan du snakke med noen andre.»